روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت، روزی كه كمترین سرود، بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری‌ست، روزی كه دیگر درهای خانه شان را نمی بندند، قفل افسانه‌ایست و قلب برای زندگی بس است، روزی كه معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی، روزی كه آهنگ هر حرف، زندگی‌ست تا من به خاطر آخرین شعر، رنج جستجوی قافیه نبرم، روزی كه هرحرف ترانه‌ایست تا كمترین سرود بوسه باشد، روزی كه تو بیایی، برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یكسان شود، روزی كه ما دوباره برای كبوترهایمان دانه بریزیم... و من آنروز را انتظار می كشم، حتی روزی كه دیگر نباشم. (احمد شاملو)

باشگاه فرهنگی ورزشی زرسام مهربان باشیم در گلستان

مهربان باشیم در گلستان گلستان

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

باشگاه فرهنگی ورزشی زرسام، تحت حمایت “شرکت زرسام هنر” در بهار ۹۵ با رویکردی انسان دوستانه، از طریق فعالیت‌های ورزشی، سعی در پیش برد اهداف فرهنگی و خیرخواهانه با شعار “مهربان باشیم” را دارد.

به همین مناسبت تیم دوچرخه سواران این باشگاه روز شنبه اول خرداد از کاشان، سفری فرهنگی را با هدف ترویج فرهنگ مهربانی به دور ایران آغاز کردند.

تیم دوچرخه سواران باشگاه فرهنگی ورزشی زرسام در هفتاد و هفتمین روز حرکت خود به گلستان رسید.

اطلاعات مسیر:

کل مسیر پیموده شده: ۶۲۴۰ کیلومتر

تعداد استان های پیموده شده: ۲۳

یک دیدگاه ثبت کنید